Zoals u weet is een werknemer verplicht om zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen voor het einde van het kalenderjaar waarop ze betrekking hebben. Het is niet toegelaten om vakantiedagen over te dragen naar een volgend jaar. Een werknemer kan evenmin afstand doen van de vakantiedagen waar hij recht op heeft.

Als werkgever heeft u bovendien de verplichting om het de werknemer mogelijk te maken zijn vakantiedagen tijdig op te nemen. Indien u de opname ervan belemmert, riskeert u sancties.

Om te kunnen aantonen dat u de opname van de vakantiedagen niet heeft verhinderd, raden wij u aan om uw werknemers er tijdig op te wijzen dat zij hun vakantiedagen dienen op te nemen voor het einde van het jaar.

In deze bijzondere corona-tijden raden wij u aan uw werknemers nu reeds te wijzen op het feit dat hun wettelijke vakantiedagen tegen het einde van het kalenderjaar moeten zijn opgenomen. U kan hiervoor best al een kort bericht aan uw werknemers bezorgen met de vraag hun vakantie (tijdig) te plannen.

Sommige kanalen laten weten dat in deze bijzondere tijden het mogelijk zou worden gemaakt of zou worden gedoogd om jaarlijkse vakantiedagen in beperkte mate over te dragen, maar tot op heden is dit wettelijk gezien niet toegelaten.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!