Algemeen
De afgelopen periode hebben wij veel vragen ontvangen van werkgevers die graag iets extra’s willen toekennen aan hun werknemers die een werkloosheidsuitkering ontvangen. Hieromtrent bestond heel veel onduidelijkheid, vandaar dat wij met verschillende instanties (waaronder de RSZ) eerst hebben afgestemd alvorens berekeningen te maken.

Ondertussen is er meer duidelijkheid gekomen omtrent een mogelijke berekeningswijze die wordt toegelaten door de RSZ die het complement bij benadering kan berekenen in overeenstemming met het loonverlies. Ze overschrijdt echter nooit het maximumbedrag dat vrijgesteld is van sociale bijdragen.

Werkloosheidsuitkering en sectorale aanvullingen
Werknemers ontvangen dus op dit moment een werkloosheidsuitkering van 70% op een begrensd brutoloon (geplafonneerd tot 2.754,76 euro dus maximaal 1.928,33 euro). Hierop dient geen RSZ betaald te worden, maar wel 26,75% bedrijfsvoorheffing wat neerkomt op een maximaal nettobedrag van 1.412,50 euro.
De RVA betaalt ook nog een aanvullende vergoeding van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid voor maximum 26 dagen per maand. Hierop wordt opnieuw 26,75% bedrijfsvoorheffing gerekend. Wat dus neerkomt op een maximaal nettobedrag van 107,22 euro.

Ook sommige sectoren voorzien in een aanvullende vergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid, betaald door de werkgever of door het Sociaal Fonds van die sector. Deze vergoeding zijn ook onderworpen aan dezelfde bedrijfsvoorheffing.

Vrijwillige aanvulling door de werkgever
De werkgever kan hiernaast zelf ook nog een bedrag gaan toekennen bovenop de uitkeringen, onderworpen aan 26,75% bedrijfsvoorheffing maar vrijgesteld van RSZ indien voldaan is aan volgende voorwaarden:
– de toekenning van dit voordeel mag niet tot het verlies van het sociale voordeel leiden;
– uit de redenen van toekenning, de aard en de berekeningswijze moet duidelijk blijken dat het effectief gaat om een aanvulling op een sociaal voordeel;
– de hoogte van de aanvulling mag niet tot gevolg hebben dat de werknemer netto meer zou ontvangen dan wanneer hij gewerkt had.

Belangrijk hierin is ook dat de werkgever alle werknemers van dezelfde categorie gelijk behandelt. Dit kan ofwel door een gelijk percentage van het nettoloon ofwel door een gelijk bedrag toe te kennen. Hierbij wordt dus best rekening gehouden met de personen met het laagste loon omdat zij zeker niet meer mogen ontvangen dan indien ze gewerkt zouden hebben.

Onze berekeningswijze kan bij benadering dit complement berekenen, met als garantie dat deze nooit het maximumbedrag overschrijdt. Worden deze voorwaarden niet nageleefd, dan moet de aanvulling worden beschouwd als gewoon loon dat aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen is en de werknemer loopt tevens het risico om zijn werkloosheidsuitkering te verliezen.

Het kan ook aangewezen zijn om de afspraken hieromtrent met de betrokken werknemers vast te leggen in een schriftelijke bijlage aan de arbeidsovereenkomst. Wij kunnen u hiervan een model bezorgen.

Wenst u hieromtrent meer informatie of wenst u een aanvullende vergoeding te laten berekenen door ons (tegen een kostprijs), aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!