De hevige regenval op 14 en 15 juli 2021 in sommige streken van het land kan tot gevolg hebben dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde werknemers onmogelijk wordt en dat ze wordt geschorst.

 

In onze nieuwsbrief van de maand juli hebben we u reeds geïnformeerd over het feit dat de RVA aanvaardt dat alle tijdelijke werkloosheid als gevolg daarvan kan worden aangegeven als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

 

Ter herhaling, de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht veronderstelt dat de uitvoering van het werk tijdelijk volledig onmogelijk is. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de werknemer het werk niet kan uitoefenen omdat de plaats van tewerkstelling is ondergelopen, de infrastructuur van de werkgever is aangetast of vernietigd of omdat de werknemer niet op de plaats van het werk kan geraken doordat het openbaar vervoer onderbroken is of doordat de wegen overstroomd zijn.

 

Er wordt door de uitzonderlijke situatie aanvaard dat ook omstandigheden die op zich het werk niet rechtstreeks onmogelijk maken toch een reden kunnen zijn om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen. Het gaat om situaties waarin de werknemer getroffen is door ernstige schade of verliezen en daardoor in de onmogelijkheid is om te gaan werken omdat hij prioriteit moet geven aan nieuwe huisvesting zoeken, de opkuis of herstellingswerken van zijn woning, zijn schadedossier regelen of naar alternatieve vervoermiddelen zoeken.

 

Deze regeling was oorspronkelijk van toepassing tot 15 augustus 2021, maar is ondertussen verlengd tot 30 september 2021.

 

Er wordt eveneens aanvaard dat de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht alternerend kan zijn. De werknemer moet met andere woorden niet doorlopend tijdelijk werkloos worden gesteld of er kan worden afgewisseld tussen de werknemers.

 

Ten slotte, de tijdelijke werkloosheid overmacht vereist een aantal voorwaarden, maar ook een specifieke procedure. Dit kan u opnieuw nalezen in ons artikel van de nieuwsbrief van juli.

 

Opgelet! Indien er wegens de overmacht als gevolg van de persoonlijke situatie van de werknemer reeds een aangifte werd gedaan die slechts tot en met 15 augustus 2021 of tot en met 31 augustus 2021 werd aanvaard, moet er voor een eventuele verlenging van die periode tot en met uiterlijk 30 september 2021 een nieuwe aangifte gebeuren.

 

 

Bron: https://www.rva.be/nl/nieuws/uitzonderlijke-weersomstandigheden-overstromingen-specifieke-regelingen-voor-de-werkloosheid

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!