Flexi-jobs zijn een vorm van tewerkstelling waarbij een gepensioneerde of een werknemer met een hoofdberoep een bij-job wil uitoefenen, aan zeer gunstige voorwaarden. De flexi-jobber krijgt een nettoloon, waarop geen belastingen of sociale bijdragen betaald worden.

 

 

De voorwaarden voor gewone werknemers zijn de volgende:

  • De werknemer moet drie kwartalen (kwartaal T-3) voor het kwartaal van tewerkstelling als flexi-job (kwartaal T) minstens 4/5de gewerkt hebben bij één of meerdere andere werkgever.
  • In kwartaal van de tewerkstelling (kwartaal T) mag de werknemer niet bij dezelfde werkgever een arbeidsovereenkomst hebben van minstens 4/5de en mag hij zich niet bevinden in een periode van opzeg of gedekt door verbrekingsvergoeding.

 

Voor gepensioneerden gelden andere voorwaarden.

 

Sommige werkgever hadden hieruit afgeleid dat uitzendkrachten toch als flexi-jobs konden werken in dezelfde onderneming waar hij in datzelfde kwartaal (T) als werknemer al minstens 4/5de werkte. Het uitzendkantoor kon namelijk gezien worden als een andere werkgever.

 

De inspectiediensten hebben nu duidelijk gecommuniceerd dat zijn dit niet langer aanvaarden. Het zal in de praktijk dus effectief moeten gaan om een tewerkstelling bij een andere werkgever.

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!