Ondernemingen, die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald, kunnen een eenmalige koopkrachtpremie onder de vorm van consumptiecheques toekennen. De werkgever is er een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5% op verschuldigd. Voor de werknemer gaat het om een bruto-netto verhaal; er is geen werknemersbijdrage verschuldigd en de premie wordt ook niet belast.

 

Momenteel is voorzien dat deze koopkrachtpremie moet worden uitgereikt tussen 1 juni 2023 en 31 december 2023 om te kunnen genieten van het sociaal en fiscaal gunstige statuut.

De moeizame onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden 2023-2024 in bepaalde sectoren brengen een tijdige verwerking van de koopkrachtpremies echter in het gedrang.

 

Daarom keurde de ministerraad onder druk van de sociale secretariaten en de sociale partners een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voorziet dat de uitreiking van de koopkrachtpremie kan plaatsvinden tot en met 31 maart 2024 in plaats van tot en met 31 december 2023.

 

Opgelet: de beslissing tot toekenning en het ontstaan van het recht op de koopkrachtpremie, moet wél uiterlijk op 31 december 2023 worden genomen  en moet zijn opgenomen in een collectieve of individuele overeenkomst afgesloten uiterlijk op 31 december 2023. 

 

Indien u reeds reageerde op een mailing van ons voor uw sector, dan hoeft u niets meer te doen!

Heeft u hierop nog niet gereageerd of hebt u deze communicatie gemist, gelieve ons dan nog te contacteren via mail aan juridischedienst@sodalis.be.

 

 

Bron: Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de koopkrachtpremie.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!