Vanaf 1 januari 2023 wordt het toepassingsgebied van de flexi-jobs verder uitgebreid naar de
volgende sectoren:

• PC 223: het paritair comité voor de sport ;
• PC 303.03 : het paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen ;
• PC 304: het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, met uitsluiting van artistieke,
artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals
bepaald door de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot
verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers;
• PC 330: het paritair comité voor gezondheidsinrichtingen en –diensten en de openbare
instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103,
86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 en 87302 met
uitsluiting van zorgfuncties (= functies die taken omvatten behorend tot het materiële
toepassingsgebied van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening
van de gezondheidszorgberoepen).

De RSZ zal de naleving van de bovenstaande uitsluitingen controleren. Voor de flexi-jobs in de zorgsector werd bovendien een afwijkend flexiloon afgesproken. Het afwijkend flexiloon bedraagt € 14,29 (geïndexeerd bedrag op 1/01/2023). Inclusief vakantiegeld
(7,67% = € 1,10) komt dit op € 15,39.

Bron: Programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de
juridische dienst!