De lijst van producten die met ecocheques kunnen worden aangekocht, wordt opnieuw uitgebreid.

Vanaf 1 september 2019 zal het mogelijk zijn om met ecocheques ook steps, eenwielers en hoverboards zonder motor of met een elektrische motor aan te kopen. Bovendien zijn ook de batterijen van alle elektrische tuingereedschappen toegevoegd aan de lijst.

De volledige lijst van producten die uw werknemers kunnen aankopen met ecocheques vindt u op de website van de Nationale Arbeidsraad: http://www.nar-cnt.be/Dossier-NL-ecocheques.htm.

Op dit ogenblik kan u kiezen of u ecocheques in papieren dan wel elektronische vorm ter beschikking stelt van uw werknemers.

Op termijn zullen de papieren ecocheques verdwijnen. In een advies van 25 september 2018 heeft de NAR hier ook reeds voor gepleit.

Bijgevolg adviseren wij u de overstap naar elektronische ecocheques reeds te maken en niet te wachten tot dit een wettelijke verplichting wordt.

Bron: Cao nr. 98/6 van 16 juli 2019 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques, www.nar-cnt.be.

 Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!