Sedert 1 januari 2021 is de subsidie “Tremplin 24 mois+” van toepassing op werkgevers en werknemers uit het Waalse gewest. Ook in 2023 kunnen werkgevers uit Wallonië hier opnieuw aanspraak op maken.

Voor welke werkgevers?

Elke werkgever met een vestigingseenheid in het Frans taalgebied kan deze subsidie bekomen.

Voor welke werknemers?

De werknemer moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De hoofdverblijfplaats hebben in het Frans taalgebied;
  • Ingeschreven zijn bij de FOREM als niet-werkende werkzoekende gedurende minstens 24 maanden.

Verplichtingen

Om recht te hebben op de premie, moet de werkgever de volgende verplichtingen naleven:

  • De werkzoekende aanwerven ten laatste binnen de 6 maanden na de Waalse beslissing tot toekenning van de premie;
  • De werkzoekende aanwerven voor een periode van minstens 24 maanden en minstens halftijds;
  • Een opleiding verzekeren van minstens 40 uur per jaar tijdens de duur van de subsidie.

Subsidie

De werkgever kan een maandelijkse premie € 1.000 ontvangen gedurende 24 maanden.

De subsidie wordt in 2023 opnieuw uitgekeerd aan maximaal 1.200 voltijds equivalenten.

Om de tussenkomst te bekomen, moet de werkgever online een aanvraag indienen bij de FOREM.

 

Bron: www.leforem.be.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!