De sociale partners hebben op 15 april 2021 een CAO afgesloten die vanuit het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL) een toeslag toekent aan arbeiders die in het tweede, derde en vierde kwartaal van 2020 minimum 32 en maximum 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest door corona.

Per dag tijdelijke werkloosheid overmacht corona met volle uitkering wordt een aanvullende vergoeding van 3 euro bruto toegekend. Per dag tijdelijke werkloosheid overmacht corona met halve uitkering wordt een aanvullende vergoeding van 1,5 euro bruto toegekend.

De maximale aanvullende vergoeding wordt begrensd op 150 euro bruto.

De uitbetaling gebeurt op basis van de uiterlijk op 1 april 2021 ingediende DMFA-aangiftes, over de periode 1 april 2020 tot en met 31 december 2020.

Het SFTL betaalt de aanvullende vergoeding rechtstreeks uit aan de arbeiders vanaf 3 mei 2021.

Als werkgever moet u hiervoor zelf niets ondernemen, het SFTL doet het nodige.

Bron: Febetra
 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst! Neem gerust contact op met de juridische dienst!