Wat?

De regering heeft beslist om een compensatiepremie toe te kennen aan werkgevers uit de evenementensector en uit bepaalde andere sectoren teneinde deze sectoren te ondersteunen en om ontslagen ten gevolge van de COVID-19-pandemie te vermijden.

 

Hoe?

Door de loonkost van de bezoldigde werknemers te verlagen.

 

De steun bestaat uit een compensatiepremie in het eerste of tweede kwartaal 2022.

 

De premie is gelijk aan het bedrag van de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten voor hetzij het tweede kwartaal 2021, hetzij het derde kwartaal 2021, hetzij het vierde kwartaal 2021, waarbij het meest gunstige bedrag van de 3 wordt toegekend.

 

Voor wie?

De volgende werkgevers komen in aanmerking voor de premie:

 

 • werkgevers met een hoofdactiviteit in de evenementensector;
 • discotheken;
 • dancings;
 • binnenspeeltuinen;
 • subtropische zwembaden;
 • trampolineparken;
 • bowlingzaken;
 • snooker- en biljartzalen;
 • dartzalen;
 • inrichtingen voor paintballgames en lasergames;
 • escape rooms.

 

 

Het gaat enkel om werkgevers uit de privésector.

 

Bijkomende voorwaarden?

Om voor de premie in aanmerking te komen, moet de werkgever aan de volgende bijkomende voorwaarden voldoen:

 • De premie moet gebruikt worden om de tewerkstelling te behouden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022;
 • De werkgever dient zich in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 te onthouden van:
 • het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders;
 • het uitkeren van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en het leidinggevend personeel van de onderneming;
 • het inkopen van eigen aandelen.

 

Aanvraag?

Om voor de compensatiepremie in aanmerking te komen, moet de werkgever ten laatste op 15 mei 2022 via een beveiligde online toepassing een aanvraag bij de RSZ indienen. Dit kan via de portaalsite van de RSZ. De RSZ staat in voor de berekening en kent de premie ook toe op voorwaarde dat de werkgever een aanvraag doet én voldoet aan bepaalde voorwaarden.

 

De aanvraagtool is online beschikbaar: https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest;jsessionid=4236C2A31C99B417E8128E14514CFE91.node1/intermediates#intermediate_row_6aa8d528-63f5-4add-a05d-36f0827c4f66.

 

De werkgevers die hun aanvraag vóór 26 februari 2022 indienen, kunnen in aanmerking komen voor een voorlopige premie, berekend op basis van de gegevens van het tweede  en het derde kwartaal 2021, waarbij het hoogste bedrag van de 2 zal worden toegekend. Ze komen vervolgens ambtshalve in aanmerking voor de berekening van de definitieve premie.

 

De werkgevers die hun aanvraag tussen 26 februari 2022 en 15 mei 2022 indienen, zullen recht hebben op de definitieve premie, berekend op basis van de gegevens van het 2de , 3de en 4de  kwartaal 2021, waarbij het hoogste bedrag van de 3 zal worden toegekend.

BELANGRIJK:  ent u van oordeel dat u in aanmerking komt voor de compensatiepremie dan moet u zelf vóór 15 mei 2022 een aanvraag indienen.

 

Bron: Tussentijdse administratieve instructies RSZ 2021/4. Deze bespreking geldt tevens onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!