Werknemers in de privésector kunnen bij een tijdskrediet landingsbaan uitkeringen bekomen vanaf de leeftijd van 60 jaar.

De uitkeringen kunnen echter ook worden toegekend aan werknemers van 55 tot 59 jaar indien er een interprofessionele cao door de NAR wordt afgesloten én er vervolgens een sectorale cao of een ondernemings-cao (erkenning als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden) wordt afgesloten in toepassing van deze interprofessionele cao.

In de periode 2019-2020 werd dit geregeld door de interprofessionele cao nr. 137. Deze cao nr. 137 is echter niet meer van kracht vanaf 1 januari 2021.

Dit betekent dat werknemers van 55 tot en met 59 jaar die vanaf 1 januari 2021 een tijdskrediet landingsbaan aanvatten, geen recht meer hebben op een uitkering.

Zolang de sociale partners geen nieuwe interprofessionele cao afsluiten, zal het tijdskrediet landingsbaan voor de werknemers van 55 tot en met 59 jaar dus worden toegekend zonder RVA-uitkering.

Opgelet: zodra er een nieuwe interprofessionele cao is, moeten de sectoren ook nog volgen om de uitzonderingen wegens 35 jaar loopbaan, zwaar beroep, nachtarbeid en arbeidsongeschiktheid in de bouw te doen gelden.

 

Bron: www.rva.be, nieuwsbericht dd. 31 december 2020.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!