In principe heeft een werknemer, die geniet van een tijdskrediet landingsbaan, pas recht op uitkeringen indien hij/zij minstens 60 jaar is op het ogenblik van de gewenste begindatum van het tijdskrediet landingsbaan.

 

De NAR-cao nr.171 van 18 juli 2023 bepaalt dat sommige mindervalide werknemers, die zijn tewerkgesteld op grond van een arbeidsovereenkomst, vanaf 55 jaar toegang krijgen tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan.

 

Het gaat meer bepaald om de doelgroepwerknemers, tewerkgesteld bij werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor de beschutte en sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • ze verminderen hun arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of met 1/5de;
  • ze kunnen tenminste 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende aantonen op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever.

 

Dit geldt voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025. Deze NAR-cao nr.171 kan echter na 30 juni 2025 volgens dezelfde modaliteiten worden aangepast of verlengd.

 

Bron: Cao nr. 171 van 18 juli 2023 tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor sommige mindervalide werknemers, www.nar-cnt.be.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!