We hebben zojuist bevestiging ontvangen van de Ministerraad, VBO en USS dat alle gedane aanvragen tijdelijke werkloosheid (om economische redenen én wegens overmacht, zowel van arbeiders als bedienden) sinds 13 maart 2020 beschouwd zullen worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wanneer er een link is met het coronavirus.

Vanaf nu moeten er ook geen aanvragen meer ingediend worden bij de RVA voor de gevallen van overmacht wegens Corona.

Op moment van doorgifte van de prestaties moet u aan uw dossierbeheerder laten weten op welke dagen de werknemer werkloos was wegens overmacht. Voor de rest vervalt elke formaliteit.

Je kan dus zonder probleem dagen overmacht combineren met gewerkte dagen, en dit voor zowel arbeiders als bedienden.

Ook indien er in de voorbije week werd gekozen voor een aanvraag economische werkloosheid omwille van Corona, zal dit toch als overmacht door de RVA beschouwd worden. Gelieve dus in alle gevallen overmacht door te geven in de lonen, tenzij het effectief om een economische werkloosheid gaat los van Corona.

Gelieve uw prestaties van de maand maart zo spoedig mogelijk aan uw dossierbeheerder door te geven zodat wij tijdig alles kunnen doorgeven via de ASR, zeker indien u nu reeds volledig gesloten bent als onderneming. Dit is eveneens een vraag van de RVA zodat zij snel de werkloosheidsdossiers kunnen verwerken met het oog op een uitkering.

Deze maatregel geldt momenteel tot 5 april en is verlengbaar tot 30 juni 2020.

Belangrijk is ook dat voor de maanden maart, april, mei en juni er geen controlekaarten meer afgeleverd moeten worden. Ook de verplichting van het validatieboek vervalt.

De werkloosheidsuitkering zal 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon bedragen (geplafonneerd op 2.754,76 euro/maand). Er komt bijkomend een complement betaald door de RVA van 5,63 euro per dag bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Heeft u nog andere vragen? Neem gerust contact op met de juridische dienst of uw dossierbeheerder!