Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken in bepaalde delen van China. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben heel wat bedrijven in China hun activiteiten tijdelijk opgeschort. Deze maatregelen kunnen ook voelbaar zijn voor Belgische bedrijven die bijvoorbeeld rekenen op toevoer vanuit China. Ondernemingen die kunnen aantonen dat bepaalde werknemers tijdelijk hun werkzaamheden niet meer kunnen uitoefenen als gevolg van de hinder door het coronavirus, zullen een beroep kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

 

Het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden en is enkel van toepassing onder de volgende voorwaarden:

  • Het gaat om een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis;
  • De feiten gebeuren onafhankelijk van de wil van de werkgever en/of de werknemer;
  • De uitvoering van de overeenkomst wordt volledig onmogelijk gemaakt door de ingeroepen overmacht;
  • De onmogelijkheid om te werken heeft een tijdelijk karakter;
  • De werkgever moet zijn administratieve verplichtingen ten opzichte van de RVA naleven.

 

Een werkgever die een beroep wil doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, moet een elektronische aangifte doen bij de RVA. Als reden van overmacht moet de werkgever het coronavirus vermelden. Daarnaast moet de werkgever ook nog een schriftelijke aanvraag tot erkenning van de overmacht indienen met bijkomende uitleg waaruit duidelijk blijkt dat de tijdelijke werkloosheid in de onderneming veroorzaakt wordt door overmacht ten gevolge van het coronavirus.

De goedkeuring van de RVA zal voorlopig beperkt worden tot en met 31 maart 2020.

 

Bron: Persbericht Kabinet Werk dd. 5 februari 2020: impact coronavirus op bedrijven inperken via tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en nieuwsbericht RVA dd. 7 februari 2020.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!