De regering besliste om steunmaatregelen te voorzien voor de bedrijven die lijden onder de energiecrisis. Eén van de maatregelen is de invoering van een nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid ‘energie’.

Dit nieuwe systeem – dat zowel voor arbeiders als voor bedienden kan worden toegepast – komt er naast het huidige soepele overgangsregime van economische werkloosheid, dat geldt tot 31 december 2022. De werkgever kan dus kiezen welke van de twee systemen hij toepast.

Voor de tijdelijke werkloosheid ‘energie’ moet de werkgever wel voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het Europese Temporary Crisis Framework (TCF). Dit is een tijdelijk crisiskader voor staatssteun om bedrijven in nood te steunen. Eén van de voorwaarden is dat de energiekost minstens 3% van de productiewaarde bedraagt.

De werknemers krijgen een uitkering van de RVA, die gelijk is aan 70% van het begrensde brutoloon.

Deze maatregel moet nog omgezet worden in wetgevende teksten.

Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Bron: www.premier.be.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!