De huidige, soepele regeling tijdelijke werkloosheid overmacht corona loopt normaal gezien tot 30/09/2021. We hebben geen zicht op verlenging van deze maatregel na deze datum. De kans bestaat dat de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona in sommige sectoren nog van kracht zal blijven, al zal de overheid pas in de loop van september hierover een beslissing nemen.

Daarom kan het belangrijk zijn om al te bekijken welke stappen u dient te ondernemen indien de vereenvoudigde procedure niet langer in uw onderneming van toepassing zal zijn maar u toch nog gebruik zou willen maken van economische werkloosheid.

Opgelet! Wenst u voor bedienden vanaf vrijdag 1 oktober 2021 nog gebruik te maken van economische werkloosheid, dan dient u snel te handelen (zie uitleg hieronder).

 

Voor arbeiders

 • Wenst u de arbeidsovereenkomst van uw arbeiders volledig of gedeeltelijk te schorsen?
  • Volledige schorsing: maximaal 4 weken waarna een verplichte werkweek moet worden voorzien.
  • Gedeeltelijke grote schorsing: maximum 13 weken waarbij de werknemer minstens 1 dag/week of minstens 2 dagen per 2 weken dient te werken.
  • Gedeeltelijke kleine schorsing: periode van 1 jaar waarin er in één week meer werkdagen moeten zijn dan werkloosheidsdagen of dat er minstens 1 volledige week per 2 weken gewerkt moet worden.

Opgelet! Bepaalde sectoren wijken hier van af (bv. PC 126)

Gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen met uw dossierbeheerder indien u in het verleden (voor de coronacrisis) reeds gebruik maakte van het systeem van economische werkloosheid en dit opnieuw wenst te doen vanaf oktober.

Formaliteiten

 • Informeer de RVA ten laatste 7 kalenderdagen voor de eerste dag werkloosheid. Is vrijdag 1 oktober de eerste werkloosheidsdag, dan dient u dit dus te doen ten laatste op donderdag 23 september.
 • Informeer ook uw arbeiders en de overlegorganen in uw onderneming ten laatste 7 kalenderdagen voordien.
 • Informeer de RVA maandelijks over de eerste effectieve werkloosheidsdag.
 • Vergeet de C3.2A’s en het elektronisch validatieboek ook niet. Deze vielen weg bij de versoepelde regeling maar zonder bijkomende updates van de overheid, zullen die opnieuw verplicht zijn vanaf 1 oktober.

 

Voor bedienden

Om gebruik te kunnen maken van economische werkloosheid voor bedienden moet bewezen kunnen worden dat de onderneming in moeilijkheden is door:

 • in het laatst ingediende kwartaal voorafgaand aan de aanvraag een substantiële daling van minstens 10% van de omzet of productie aan te tonen in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019 (vraag hiervoor hulp van uw boekhouder)

of

 • aan te tonen dat de arbeiders in het vorig kwartaal 10% van de arbeidsdagen werkloos waren.

U kan opteren voor een volledige schorsing gedurende 16 weken of een gedeeltelijke schorsing gedurende 26 weken.

Is dit het geval, dan dient u het volgende te ondernemen:

 • Vul het document C106A Verwijs hierin naar cao nr. 148 en vul zelf ook cao nr. 159 manueel toe aan dit puntje. U dient geen ondernemingsplan of cao op te stellen.
 • Verstuur dit document samen met de bewijzen van uw situatie ten laatste op donderdag 9 september indien u vanaf vrijdag 1 oktober gebruik wil maken van economische werkloosheid voor bedienden. We raden aan om dit ook per mail te versturen naar xx@rvaonemfgov.be. De xx dient u te vervangen door het werkloosheidsbureau van uw regio.
 • Informeer de RVA ten laatste 7 kalenderdagen voor de eerste dag werkloosheid. Is vrijdag 1 oktober de eerste werkloosheidsdag, dan dient u dit dus te doen ten laatste op donderdag 23 september.
 • Informeer ook uw bedienden en de overlegorganen in uw onderneming ten laatste 7 kalenderdagen voordien.
 • Informeer de RVA maandelijks over de eerste effectieve werkloosheidsdag.
 • Vergeet de C3.2A’s en het elektronisch validatieboek ook niet. Deze vielen weg bij de versoepelde regeling maar zonder bijkomende updates van de overheid, zullen die opnieuw verplicht zijn vanaf 1 oktober.

 

Breng ten slotte ook uw dossierbeheerder op de hoogte van uw beslissingen inzake economische werkloosheid.

Wij houden u verder op de hoogte van eventuele bijkomende beslissingen van de overheid in de loop van september.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst of met uw dossierbeheerder!