Als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, hebben een aantal afwezigheden een schorsende werking. Hierdoor wordt de opzegtermijn verlengd.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht schorst de opzeggingstermijn niet. Echter, dagen van coronawerkloosheid zijn hierop een uitzondering en schorsen de opzeggingstermijn wel.

 

Dit is echter (voorlopig) niet het geval voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van de oorlog in Oekraïne!

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!