Omwille van de hevige regenval op 14 en 15 juli 2021 in sommige streken van het land, kunnen bepaalde werknemers het werk niet uitoefenen omdat de plaats van tewerkstelling is ondergelopen, de infrastructuur van de werkgever is aangetast of vernietigd of omdat de werknemer niet op de plaats van het werk kan raken doordat het openbaar vervoer onderbroken is of doordat de wegen overstroomd zijn.

 

De RVA aanvaardt voor deze situaties dat er beroep wordt gedaan op tijdelijke werkloosheid wegen overmacht – uitzonderlijke weersomstandigheden.

 

Er wordt door de uitzonderlijke situatie tot en met 15 augustus 2021 aanvaard dat ook omstandigheden die op zich het werk niet rechtstreeks onmogelijk maken toch een reden kunnen zijn om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen. Het gaat om situaties waarin de werknemer getroffen is door ernstige schade of verliezen en daardoor in de onmogelijkheid is om te gaan werken omdat hij prioriteit moet geven aan nieuwe huisvesting zoeken, de opkuis of herstellingswerken van zijn woning, zijn schadedossier regelen of naar alternatieve vervoermiddelen zoeken.

 

Er kan slechts een beroep worden gedaan op tijdelijke werkloosheid indien aan de volgende voorwaarden is voldaan.

  • De uitvoering van het werk is volledig onmogelijk (dat is bijvoorbeeld niet het geval indien de werknemer kan telewerken).
  • De uitvoering van het werk is slechts tijdelijk onmogelijk. Dat is niet (meer) het geval indien vaststaat dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet meer zal worden hervat (bijvoorbeeld omdat de werkgever beslist de werkzaamheden niet opnieuw op te starten of omdat de werknemer definitief verhuist en daardoor het werk bij de werkgever niet meer zal hervatten).
  • Er is geen vervangwerk mogelijk (bijvoorbeeld bepaalde opruimwerken).
  • De werknemer heeft voor die dag(en) niet reeds verlof of recuperatie genomen.
  • De werknemer heeft voor die dag geen recht op loon. Het gaat hier bijvoorbeeld om de situatie waarin er recht zou zijn op gewaarborgd dagloon.
  • De werknemer kan op geen andere manier het werk bereiken (bijvoorbeeld met eigen of alternatieve vervoermiddelen).

 

Tot 31 juli 2021 moet er louter een vermelding zijn van de TW overmacht – uitzonderlijke weersomstandigheden. Neem hiervoor contact op met uw dossierbeheerder.

 

Voor de periode vanaf 1 augustus zal de werkgever elektronisch een mededeling van de tijdelijke werkloosheid naar de RVA moeten versturen. Die aangifte wordt maximaal voor een periode van drie maanden (eventueel verlengbaar) aanvaard. De aangifte moet de voorziene duur en een concrete omschrijving van de reden van de overmacht bevatten, maar er moeten geen bewijsstukken worden toegevoegd. Opgelet! Indien de reden van de overmacht de persoonlijke situatie van de werknemer betreft, zal de aangifte slechts tot en met 15 augustus 2021 worden aanvaard.

 

De werknemer zal voor deze dagen een werkloosheidsuitkering ontvangen. Indien de werknemer nog nooit op tijdelijke werkloosheid heeft gestaan, zal hij wel nog een uitkeringsaanvraag moeten indienen bij zijn uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV, HVW).

 

Minnelijke afbetalingsplannen RSZ

De RSZ is zich bewust van de moeilijkheden die werkgevers ondervinden door de overstromingen van juli 2021. Daarom biedt de RSZ de werkgevers die slachtoffer zijn van deze watersnood de mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan aan te gaan voor de betaling van hun socialezekerheidsbijdragen.

Dit afbetalingsplan loopt over maximaal 24 maanden. De betalingsmodaliteiten worden aangepast aan uw mogelijkheden en houden rekening met uw uitzicht op hervatting van uw activiteit.

Wenst u dat Sodalis uw aanvraag indient? Neem gerust contact op met ons.

 

Bronnen: www.RVA.be , noodmaatregel voor werkgevers in watersnood, https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/news.htm#news-inondations  

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!