De wet omtrent de schorsing van de opzeggingstermijn door TW overmacht omwille van corona is maandag 22 juni verschenen in het Belgisch Staatsblad.

De tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona zal dus vanaf vandaag de opzeggingstermijn betekend door de werkgever schorsen. De schorsing is alleen van toepassing indien twee voorwaarden vervuld zijn:

  • Enkel voor opzeggingstermijnen die aangevangen zijn vanaf 1 maart 2020 of later;
  • Én enkel voor tijdelijke werkloosheid corona die zich voordoet vanaf 22 juni 2020.

 

Tot zondag 21 juni schorst tijdelijke werkloosheid wegens overmacht de opzeggingstermijn die gegeven werd na 1 maart 2020 dus niet. De opzeggingstermijn liep gewoon door tijdens de tijdelijke werkloosheid overmacht. Dit houdt dus vanaf vandaag op met lopen indien de werkgever nog verder beroep blijft doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Opzeggingen die wel al betekend waren voor 1 maart 2020, daarvoor verandert er dus niets. Ook voor reeds afgelopen opzeggingstermijnen zullen er geen gevolgen meer zijn.

Eerdere versies van het wetsvoorstel voorzagen een retroactieve werking. Dit werd weggelaten uit de definitief gepubliceerde wettekst.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!