Door de enorme energiecrisis onderneemt de regering om de drempels voor loonbeslag en loonoverdracht tijdelijk op te trekken.

De betekent concreet dat de volgende grensbedragen vanaf 3 november 2022 tot en met 31 december 2022 van toepassing zijn:

Nettoloon Vatbaar voor beslag Maximale inhouding
€ 0 – € 1.424 0% € 0.00
€ 1.424,01 – € 1.529 20% € 21,00
€ 1.529,01 – € 1.688 30% € 47,70
€ 1.688,01 – € 1.846 40% € 63,20
Boven € 1.846 Onbeperkt Onbeperkt

 

Deze grenzen kunnen, onder bepaalde voorwaarden en mits bepaalde formaliteiten worden vervuld, verhoogd worden per kind ten laste. In de periode van 3 november 2022 tot en met 31 december 2022 wordt de mogelijke verhoging per kind ten laste aangepast van € 73 naar € 88.

 

Bron: Wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis, BS 3 november 2022.

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!