In het kader van de coronacrisis werd beslist om de grenzen voor loonbeslag tijdelijk op te trekken voor de periode van 20 juni 2020 tot 31 augustus 2020. De grenzen voor loonbeslag en loonoverdracht worden tijdelijk verhoogd met 20%.

 

Voor de vergoedingen die uitgekeerd worden ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst zullen onderstaande grenzen van toepassing zijn:

 

Netto maandloon Voor beslag of overdracht vatbaar gedeelte
Tot 1.366 EUR 0%
Van 1.366,01 EUR – 1.467 EUR 20%
Van 1.467,01 EUR – 1.619 EUR 30%
Van 1.619,01 EUR – 1.770 EUR 40%
Vanaf 1.770,01 EUR 100%

 

Het bedrag dat vatbaar is voor beslag of overdracht kan verminderd worden met een bedrag per kind ten laste van 84 EUR.

 

 

Bron: Wet 19 juni 2020 tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 19 juni 2020.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!