Sinds 1 januari 2019 is de procedure voor het verkrijgen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart voor een tewerkstelling langer dan 90 dagen gewijzigd. Hierdoor dienen buitenlandse werknemers die in België willen werken voor een periode langer dan 90 dagen vanaf nu een gecombineerde vergunning (= single permit) aan te vragen. Dit is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat. Sommige personen zijn hiervan vrijgesteld.

Indien u een werknemer tewerkstelt met een arbeidskaart en een verblijfsvergunning, raden wij aan om bij contracten van onbepaalde duur, steeds een ontbindende voorwaarde op te nemen. Dit is een toekomstige en onzekere gebeurtenis waarvan partijen het tenietgaan van een overeenkomst laten afhangen. Wanneer de gebeurtenis zich voordoet dan wordt de overeenkomst van rechtswege en automatisch ontbonden.

Indien u dergelijk ontbindend beding niet voorziet en de werknemer verliest zijn arbeidsvergunning en arbeidskaart, dan kan u proberen een wederzijds akkoord af te sluiten. Indien de werknemer weigert, dan zal er voor u als werkgever niets anders op zitten dan een verbrekingsvergoeding uit te betalen.

Volgens de rechtspraak is een dergelijk ontbindend beding enkel mogelijk bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur.

Wenst u zo’n modelovereenkomst met een ontbindende voorwaarde, dan kan u dit steeds bij ons opvragen.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!