Terbeschikkingstelling van personeel gaat over het uitlenen van werknemers aan een derde gebruiker die gebruikt maakt van de diensten van deze werknemers en over hen (een deel van) het werkgeversgezag uitoefent dat normaal door de werkgever zelf wordt uitgeoefend. Dit is in principe verboden in België, behalve in de door de wet voorziene uitzonderingsgevallen.

 

 

Niet enkel de inspectie Toezicht op de Sociale Wetten, maar ook de sociale inspecteurs van de RSZ zullen in de toekomst de mogelijkheid krijgen om situaties van verboden terbeschikkingstelling van personeel in het kader van grensoverschrijdende tewerkstelling te verbaliseren. Op die manier wil men de strijd tegen sociale dumping opdrijven. De Nationale Arbeidsraad benadrukt wel het belang van een goede coördinatie van beide diensten om zo onnodige controles te vermijden.

 

Het is nu enkel nog afwachten tot het wijzigings-KB officieel in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

 

 

Bron: Advies nr. 2.126 NAR, Ontwerp van KB omtrent de bevoegdheidsuitbreiding sociale inspecteurs RSZ m.b.t. de controle op het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!