STUDENTENLONEN IN HET PARITAIR COMITÉ VOOR HET
WEGVERVOER EN LOGISTIEK VOOR REKENING VAN DERDEN (PC 140.03)

Vanaf 1 januari 2020 wordt het loon voor de werknemers die tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst voor de tewerkstelling van studenten bepaald worden op minimum 90% van het uurloon voor de uitgeoefende functie van het toepasselijk minimumloon al naargelang het geval voor het rijdend, niet-rijdend of garagepersoneel. De werkgever mag uiteraard altijd beter doen en meer toekennen.
Deze cao treedt in werking vanaf 1/1/2020 en is van onbepaalde duur.

Bron: CAO van 17 oktober 2019 betreffende de tewerkstelling van studenten.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!