Nu het einde van kalenderjaar 2021 er zit aan te komen, kan het nuttig zijn om al even vooruit te kijken en na te denken over de studenten die u in 2022 zou willen tewerkstellen.

Het is mogelijk om vanaf nu de studentenarbeid voor 2022 te reserveren via de Dimona-aangifte van de RSZ. Elke student beschikt over een jaarlijks contingent (01/01/2022- 31/12/2022) van 475 uren met een verlaagde sociale bijdrage, de zogenaamde solidariteitsbijdrage:

  • Bijdrage werkgever: 5,42%
  • Inhouding student: 2,71%

Dit contingent van 475 uren geldt per kalenderjaar, per student en voor alle werkgevers die de student dat jaar tewerkstellen. Het is belangrijk om als werkgever tijdig de uren te reserveren voor studenten die u zou willen tewerkstellen. Het zijn namelijk de werkgevers die eerst zijn met de Dimona-aangifte, die de lage RSZ-bijdragen genieten. ‘First come, first served’.

Indien u voor een bepaalde student een reservering doet, moet u ook de arbeidsovereenkomst al opmaken. Doet u dat niet, dan kan u daarvoor gesanctioneerd worden.

De Dimona-aangifte dient gebeurd te zijn uiterlijk op de datum van indiensttreding om recht te hebben op de solidariteitsbijdrage. Bij een laattijdige Dimona zullen automatisch de gewone RSZ-bijdragen aangerekend worden voor het aantal laattijdig aangegeven uren.

Blijkt er nadien toch minder werk te zijn dan aanvankelijk gedacht, dan kan u steeds het aantal opgegeven uren verminderen in Dimona. De arbeidsovereenkomst moet dan ook met akkoord van de student aangepast worden.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!