Werknemers uit de privé-sector kunnen hun loopbaan onderbreken en een thematisch verlof voor de zorg van hun kind(eren) opnemen. Ouderschapsverlof kan opgenomen worden tot het kind 12 jaar wordt, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof kan voor kinderen jonger dan 18 jaar. Gaat het om een gehandicapt kind, is de leeftijdsgrens 21 jaar.

 

 

Alleenstaande ouders die uitsluitend samenwonen met één of meerdere kinderen ten laste kunnen van de RVA een verhoogde uitkering krijgen. Voorwaarde is wel dat zij ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee zij samenwonen of belast zijn met de dagelijkse opvoeding.

 

 

Op 1 mei 2019 stegen deze verhoogde uitkeringen met 14%. Vanaf 1 januari 2020 zullen de uitkeringen nogmaals met 4,5% stijgen. Dit geldt zowel voor een voltijdse als een halftijdse onderbreking en voor een 1/5e vermindering van de loopbaan.

 

 

De stijging geldt enkel voor uitkeringen in het kader van een thematisch verlof. De uitkeringen voor het opnemen van tijdskrediet blijven ongewijzigd.

 

 

 

Bron: K.B. van 28 mei 2019 tot wijziging van het K.B. van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, B.S. 24 juni 2019.

 

 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!