Op basis van de instructies van de RSZ worden de forfaitaire onkostenvergoedingen aangepast met ingang van 1 januari 2022. Deze bedragen zullen wellicht ook door de fiscus gevolgd worden, al mochten we hierover nog geen communicatie ontvangen.

Dit geldt onder andere voor de bureauvergoeding/thuiswerkvergoeding. Deze stijgt van 129,48 euro/maand naar 132,07 euro/maand. Het gaat hier concreet om een vergoeding wanneer werknemers structureel en op regelmatige bassis een deel van de arbeidstijd van thuis uit werken. Onder structureel en regelmatig wordt verstaan het equivalent van 1 werkdag per week zowel voor de deeltijdse als voor voltijdse werknemers. Dit kan op maandbasis op verschillende manieren georganiseerd worden:

  • 1 kalenderdag / week
  • 2 1/2de werkdagen / week
  • 2 uur/dag in 5-dagenweek
  • 1 week / maand.

Daarnaast wijzigt ook de forfaitaire onkostenvergoeding voor de aankoop van werkkledij van 1,74 euro/dag naar 1,78 euro/dag. Ook de onkostenvergoeding voor het onderhoud van werkkledij stijgt op dezelfde manier van 1,74 euro/dag naar 1,78 euro/dag. Het gaat hier alleen om werkkledij in de strikte zin van het woord (overalls, veiligheidsschoenen, …) of andere kledij die door de werkgever wordt opgelegd en die niet als gewone stads- of vrijetijdskledij kan worden gedragen (uniform, …). Weet ook dat hieromtrent ook sectorale regels kunnen bestaan.

 

Ten slotte stijgt het bedrag voor onderhoud en slijtage aan kledij van de werknemer van 0,84 euro/dag naar 0,89 euro/dag. Dit betreft kledij (jeans, t-shirts,…) en onderkledij die veelvuldig gewassen moet worden wegens de vuile werkomstandigheden.

 

Naast de forfaitaire onkostenvergoedingen is het ook altijd mogelijk om de werkelijke onkosten te vergoeden via ticketjes, facturen, e.d.

 

Bron: Tussentijdse instructies RSZ https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/intermediates

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!