Staking bij de NMBS van 28 november (22u00) tot 1 december

Het treinverkeer zal vanaf maandagavond 28 november tot 1 december ernstig verstoord zijn wegens staking van het NMBS-personeel.

Er worden ook veel files verwacht. Wat gebeurt er in deze omstandigheden? Mogen jouw werknemers afwezig zijn of te laat komen wegens staking? Is de wekgever verplicht hen een loon te betalen?

Krachtens artikel 27, § 1, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 kan de werknemer aanspraak maken op zijn volledig dagloon indien hij op het ogenblik dat hij zich naar het werk begeeft, geschikt is om te werken en indien hij, zich normaal naar het werk begevend, met vertraging of niet op de plaats van het werk aankomt, op voorwaarde dat die vertraging of die afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die overkomen is op de weg naar het werk en die onafhankelijk is van zijn wil.

Werknemers die te laat komen of niet op de plaats van het werk aankomen, kunnen in principe geen aanspraak maken op hun loon voor de niet gewerkte tijd.

De staking werd immers al enkele dagen vooraf aangekondigd, dan is de werknemer verplicht al het mogelijke te doen om op het vastgestelde tijdstip op de plaats van het werk aan te komen en zijn werk te beginnen.

Zelfs indien de werknemer alle nodige maatregelen neemt is hij er nog niet altijd zeker van dat hij op tijd op het werk zal aankomen. Het kan ook dat de werknemer geen ander openbaarvervoermiddel kan nemen, eigen wagen gebruiken of te carpoolen. De situatie is zodus te beoordelen in concreto.

Als de werknemer geen loonverlies wil lijden, kan hij in overleg met de werkgever een dag vakantie nemen, telewerken of inhaalrust opnemen.

 

Bron: artikel 27, § 1, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!