De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 11 en 24 mei 2020. Sociale verkiezingen leiden tot de aanstelling of de hernieuwing van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk.

 

 

Er moet een ondernemingsraad worden opgericht in alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen. Er moet een comité voor preventie en bescherming op het werk worden opgericht in alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen.

 

Zoals eerder ook gecommuniceerd, start de referteperiode om de vereiste minimumtewerkstelling te berekenen voor gewone werknemers een kwartaal vroeger. Deze is dus begonnen op 1 oktober 2018 en loopt tot 30 september 2019.

 

Ook de uitzendkrachten tellen mee voor het bereiken van de vereiste minimumtewerkstelling, met uitsluiting van de uitzendkrachten die werknemers vervangen van wie de arbeidsovereenkomst geschorst was. Ook hier heeft een verschuiving plaatsgevonden. Het bepalend kwartaal voor de volgende sociale verkiezingen voor de gemiddelde gewoonlijke tewerkstelling van uitzendkrachten liep van 1 april 2019 tot 30 juni 2019.

 

De kiesprocedure duurt 150 dagen en legt twee sleuteldata vast, namelijk dag X die zal aangeven welke dag de kiesdag zal worden en dag Y die de eigenlijke kiesdag is. Er hangen heel wat verplichtingen samen met de procedure om sociale verkiezingen te organiseren, daarom is het van belang om u hierover voldoende te laten informeren.

 

Denkt u gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 of 100 werknemers te werk te stellen, dan raden wij u aan zeker contact met ons op te nemen.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!