De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 13 t.e.m. 26 mei 2024. Tijdens de sociale verkiezingen worden de werknemersvertegenwoordigers aangeduid om te zetelen in de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Deze worden aangeduid door de werknemers van de onderneming aan de hand van verkiezingen. Een ondernemingsraad wordt in elke organisatie opgericht, op voorwaarde dat er gewoonlijk gemiddeld een minimum aan 100 werknemers tewerkgesteld zijn. Voor een CPBW ligt het minimum op 50 werknemers.

 

Alle werknemers die zich kandidaat stellen genieten van een bijzondere ontslagbescherming. Zij kunnen enkel ontslagen worden wegens dringende redenen, vooraf erkend door de arbeidsrechtbank, of omwille van economische of technische redenen, vooraf erkend door het bevoegde paritair comité. De beschermingsperiode begint te lopen 120 dagen voor de eigenlijke verkiezingsdag, afhankelijk van wanneer de verkiezingen doorgaan in het bedrijf. De beschermingsperiode (X-30) gaat dus van start tussen 14 en 27 januari 2024.

 

Ontsla je deze beschermde werknemers om andere redenen dan hierboven vermeld of leef je de strikte procedure niet na, loop je het risico een enorme schadevergoeding te moeten betalen, die kan oplopen tot enkele jaarlonen.

 

Welke werknemers kandidaat zijn en dus beschermd zijn weet de werkgever pas op X+35. Tot dan, dus 65 dagen lang, weet de werkgever niet welke werknemers ontslagbescherming genieten en is het dus afgeraden om een werknemer eenzijdig te ontslaan. Let ook dat werknemers op de kandidatenlijst (in bepaalde gevallen) vervangen kunnen worden na bekendmaking van de kandidatenlijst door andere kandidaten en zij dus ook genieten van ontslagbescherming.

 

 

 

 

 

-30d.

Start beschermingsperiode

14/01-27/01/24

-120d. voor verkiezingsdag

X

Bekendmaking verkiezingsdag

13/02-26/02/24

+35d.

Bekendmaking kandidatenlijst

Einde beschermingsperiode **

19/03-01/04/24

Verkiezingen

13/05-26/05/24

 

* = verborgen periode, waarin de kandidaten nog niet gekend zijn

** let wel dat werknemers op de kandidatenlijst in bepaalde gevallen vervangen kunnen worden na bekendmaking van de kandidatenlijst door andere kandidaten en zij dus ook genieten van ontslagbescherming.

 

Indien je geen risico’s wenst te nemen, kan je vanaf januari 2024 best niet meer overgaan tot ontslag.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!