Op 25 september 2023 heeft minister-president Jan Jambon in zijn Septemberverklaring het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering voor 2024 toegelicht. Hierbij vind je een overzicht van een aantal voorziene maatregelen die een impact kunnen hebben op werkgevers.

 

Uitgebreidere jobbonus

De Vlaamse regering voerde eerder een jobbonus in om de kloof tussen een inkomen uit arbeid en de werkloosheidsuitkering te vergroten en zo de tewerkstellingsgraad te verhogen. Momenteel is voorzien dat werknemers met een laag loon recht hebben op een jaarlijkse loonbonus van maximum € 600. De Vlaamse regering heeft nu beslist dat de werknemers die in aanmerking komen voor deze jobbonus, € 100 extra zullen ontvangen bovenop het reeds voorziene bedrag. Ook de doelgroep van de mensen die recht hebben op een jobbonus wordt uitgebreid: de loongrens wordt verhoogd van € 2.900 naar € 3.100 per maand. Op die manier wil de Vlaamse regering meer mensen aanzetten een job te zoeken en de werkloosheids- en promotieval zo klein mogelijk houden.

 

Doelgroepenkorting wordt geschrapt

De doelgroepenkortingen, die werkgevers bijvoorbeeld ontvangen wanneer ze laaggeschoolde jongeren of oudere werknemers aanwerven, zullen uitdoven.

 

Meer flexi-jobs

Een flexi-job is een vorm van tewerkstelling waarbij bepaalde werknemers aan gunstige voorwaarden kunnen bijverdienen in bepaalde sectoren.

 

De Vlaamse regering vraagt aan de federale overheid om flexi-jobs ook mogelijk te maken in de kinderopvang, het onderwijs, het openbaar vervoer en het leerlingenvervoer.

 

Bron: Diverse media.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!