In de nieuwsbrief van februari 2019 brachten we u op de hoogte van het strenge standpunt van de RVA. Zij gaven aan meer te gaan controleren op de tewerkstellingsbreuk bij tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Bijkomend gaven ze een beknopt overzicht van de belangrijkste principes waaronder het feit dat een werknemer slechts onder bepaalde voorwaarden gebruik kan maken van de ADV-regeling en maar onder bepaalde voorwaarden bijkomende uren mag presteren maar nooit overuren.

 

Dit stellen ze nu wat bij. Werknemers die tijdskrediet of thematisch verlof opnemen kunne volgens de RVA nu wel bijkomende uren of overuren presteren binnen de wettelijke voorziene bepalingen en als volgende voorwaarden samen worden nageleefd:

  • de uren worden gepresteerd op vraag van de werkgever;
  • de uren worden ingehaald tijdens de daartoe voorziene wettelijke periode, alsook tijdens de periode van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof;
  • ze gebeuren niet systematisch maar zijn uitzonderlijk.

 

Daarnaast wijzigde de RVA ook haar standpunt omtrent het feit dat werknemers die een vorm van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof opnemen toch een stelsel van ADV kunnen toepassen.

 

Voorwaarde is evenwel dat:

  • de ADV-dagen worden ingehaald gedurende de wettelijke periode die daarvoor voorzien is;
  • de ADV-dagen worden ingehaald binnen de grenzen van de periode van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof.

 

 

Bron: Website RVA infoblad E56

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!