In onze nieuwsbrief van de maand november hebben wij u reeds geïnformeerd omtrent de geldende wetgeving in verband met de rsz-vermindering eerste werknemer en de verlenging die op tafel lag bij het Federaal regeerakkoord na 2020.

 

De RSZ heeft nu op hun website gepubliceerd dat de Ministerraad een principieel akkoord heeft bereikt met een ontwerp van koninklijk besluit om het systeem van de bijdragevermindering eerste aanwerving zoals nu toegepast, verder te zetten.

 

Voor een 1ste werknemer aangeworven vóór 1 januari 2021, kan een vermindering onbeperkt in tijd worden toegekend (vermindering van het saldo van de verschuldigde basisbijdragen na de eventuele sociale maribel aftrek en na toepassing van de structurele vermindering).

 

Deze periode van indienstnames met verhoogde bijdragevermindering loopt af op 31 december 2020 maar zal dus verlengd worden, zodat ook voor indienstnames van een 1ste werknemer na 31 december 2020 dezelfde toepassingsmodaliteiten blijven gelden (vermindering onbeperkt in tijd).

 

Meer uitleg volgt later wanneer de definitieve versie van het Koninklijk Besluit vaststaat.

 

 

Bron: Tussentijdse instructies RSZ, https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/intermediates#intermediate_row_112f43fb-3f69-46c5-85dd-ab18c835919e

 

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!