Door de invoering van een responsabiliseringsbijdrage wil de regering de werkgevers aansporen om het beschikbare werk in de onderneming bij voorrang toe te kennen aan deeltijdse werknemers met behoud van rechten die een inkomensgarantie-uitkering genieten.

 

De werkgever zal een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen indien hij een vacante betrekking niet toekent aan de betrokken deeltijdse werknemer die (schriftelijk) een aanvraag indiende om in aanmerking te komen voor een vacante betrekking.

 

De werkgever is immers verplicht:

  • om schriftelijk te bevestigen dat hij de aanvraag van de werknemer heeft ontvangen;
  • om een vacante betrekking die dezelfde functie betreft en waarvoor de werknemer gekwalificeerd is, bij voorrang schriftelijk aan te bieden aan deze werknemer.

 

De responsabiliseringsbijdrage bedraagt € 25 per deeltijdse werknemer met behoud van rechten die een inkomensgarantie-uitkering geniet, per maand tijdens dewelke deze verplichting niet nageleefd werd.

 

De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd:

  • vanaf de maand waarin voor het eerst wordt vastgesteld dat de beschikbare bijkomende uren niet bij voorrang werden aangeboden of bezorgd aan deeltijdse werknemers met een inkomensgarantie-uitkering die hiervoor een aanvraag indienden;
  • totdat de werkgever de bijkomende beschikbare uren heeft aangeboden of bezorgd, bij voorrang aan de betrokken werknemers.

 

De responsabiliseringsbijdrage is niet verschuldigd:

  • wanneer gedurende een jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraag tot het bekomen van de inkomensgarantie-uitkering door de betrokken deeltijdse werknemer met behoud van rechten, geen bijkomende uren beschikbaar waren in dezelfde functie als die van de betrokken deeltijdse werknemer;
  • wanneer de werkgever bijkomende uren aan een andere werknemer heeft gegeven omdat het gaat om uren die betrekking hebben op prestaties tijdens dezelfde tijdsblokken als de prestaties door de betrokken deeltijdse werknemer.

 

De controle zal gebeuren op basis van de RSZ-aangiften. De Koning kan de voorwaarden en nadere regels voor de vaststelling en de betaling van deze responsabiliseringsbijdrage bepalen.

 

De responsabiliseringsbijdrage is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten die afgesloten worden vanaf 1 januari 2018.

 

 

Bron: Programmawet van 25 december 2017, B.S. 29 december 2017.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!