Wanneer een werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever, dan vormt dat fiscaal een belastbaar voordeel van alle aard. Dit voordeel is gelijk aan het verschil tussen de referentierentevoet, die jaarlijks bij KB wordt vastgesteld per type lening, en de rentevoet die aan de ontlener wordt aangerekend.

 

 

Zopas maakte de fiscus de referentierentevoeten voor de vanaf 1 januari 2018 toegekende voordelen bekend. Een publicatie in het Belgisch Staatsblad moet deze percentages nog formeel bevestigen.

 

Voordelen In aanmerking te nemen referentierentevoet
Hypothecaire leningen gewaarborgd door een gemengde levensverzekering 1,70%
Andere hypothecaire leningen 1,80%
Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd 8,94%
Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd om de aankoop van een wagen te financieren 0,05%
Andere niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd 0,14%

 

Ook op sociaal vlak wordt de toekenning door de werkgever van een renteloze lening of een lening tegen verlaagde rentevoet beschouwd als een voordeel in natura. In tegenstelling tot de fiscale regeling is hier echter niet voorzien in een eenvormige ramingsmethode.

 

 

 

Bron: www.bibf.be

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!