Op het overlegcomité van 24 maart werd voor het eerst de nieuwe registratietool telewerk bekendgemaakt. Na overleg is de toepassing van de registratietool ondertussen verduidelijkt.

Dit is verplicht voor alle werkgevers, behalve voor de ondernemingen die volledig verplicht gesloten zijn. Bijvoorbeeld horecazaken die take-away organiseren, dienen dit dus ook in te vullen.

De eerste aangifte dient te gebeuren uiterlijk 6 april. Hieronder kan u de belangrijkste elementen nalezen.

Waar kan u deze tool terugvinden? Via de website van de RSZ
U kan dit zelf heel eenvoudig doen door in te loggen via e-ID of Itsme.

Welke informatie moet u opgeven?

  • U kan inloggen als vertegenwoordiger van de onderneming (toegangssysteem CSAM) of als gewone burger (persoon zonder toegangsrechten)
  • De aangifte moet gebeuren per vestiging (uw vestigingsnummer is beschikbaar op het KBO)
  • Totaal aantal werknemers registreren die gedurende de periode gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst. Dit gaat dus om arbeiders, bedienden, studenten, extra’s, flexi-jobs. Wordt er regelmatig gebruik gemaakt van uitzendkrachten, dan moeten deze personen ook aan dit totaal toegevoegd worden. Ook personen die op zelfstandige basis werken en regelmatig aanwezig zijn, moeten hierin opgenomen worden (consultants, vennoten, zaakvoerders, onderaannemers, …)
  • Het aantal personen in “niet-telewerkbare functies”. Het gaat om werknemers die in geen enkel geval kunnen telewerken, ook niet occasioneel of voor bepaalde specifieke taken. De groep van werknemers die gedeeltelijk en/of volledig kunnen telewerken moet niet geregistreerd worden.

Deze foto zal steeds op de eerste werkdag van de maand gemaakt moeten worden.

Bijvoorbeeld: In uw onderneming zijn in totaal 10 werknemers tewerkgesteld (5 arbeiders en 5 bedienden), 2 uitzendkrachten en er zijn ook 2 zaakvoerders op 1 april 2021.

  • U dient dus 14 personen aan te geven die gewoonlijk aanwezig zijn in de onderneming.
  • De 5 bedienden en 2 zaakvoerders kunnen gedeeltelijk/volledig van thuis uit werken. Het aantal personen in een functie waarvoor telewerk niet mogelijk is, ligt dus 7 (5 arbeiders + 2 uitzendkrachten).

Heeft u vragen, ondervindt u problemen of wenst u dat wij deze aangifte voor u in orde brengen, neem dan zelf deze week contact op met uw dossierbeheerder.

Wanneer treedt dit in werking en voor hoe lang?
Dit zal in werking treden vanaf de maand april en zal voorlopig geldig zijn voor drie maanden maar kan eventueel verlengd worden indien nodig.

De uiterste datums voor registratie zijn:

  • Voor situatie op de eerste werkdag van april moet aangifte ten laatste op dinsdag 6 april gebeuren
  • Voor situatie op de eerste werkdag van mei moet aangifte ten laatste op donderdag 6 mei gebeuren
  • Voor situatie op de eerste werkdag van juni moet aangifte ten laatste op zondag 6 juni gebeuren

Ministerieel Besluit 26 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 26 maart 2021.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met uw dossierbeheerder!