De voorbije 2 maanden informeerden wij u reeds over de verplichting voor alle werkgevers in de publieke en private sector (behalve voor de ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn) om een registratie telewerk in orde te brengen.

 

Voor de maand juni kan u sinds deze week ook al de aangifte indienen en dit tot uiterlijk zondag 6 juni.

 

U dient een aangifte per vestiging in orde te brengen en volgende twee cijfers op te geven:

  • Totaal aantal werknemers registreren die gedurende de periode gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst. Dit gaat dus om arbeiders, bedienden, studenten, extra’s, flexi-jobs. Wordt er regelmatig gebruik gemaakt van uitzendkrachten, dan moeten deze personen ook aan dit totaal toegevoegd worden. Ook personen die op zelfstandige basis werken en regelmatig aanwezig zijn, moeten hierin opgenomen worden (consultants, vennoten, zaakvoerders, onderaannemers, …)
  • Het aantal personen in “niet-telewerkbare functies”. Het gaat om werknemers die in geen enkel geval kunnen telewerken, ook niet occasioneel of voor bepaalde specifieke taken. De groep van werknemers die gedeeltelijk en/of volledig kunnen telewerken moet niet geregistreerd worden in dit tweede cijfer.

 

U zal eerstdaags via elektronische wijze (website, officient) van ons nog een lijst ontvangen met de gegevens waarover wij beschikken per vestigingseenheid.

 

Waar kan u deze tool terugvinden? Via de website van de RSZ

Ondertussen werden ook FAQ’s toegevoegd door de RSZ.

 

Opgelet! Er werd een wijziging doorgevoerd voor ondernemingen die reeds een aangifte deden voor de maand mei en bij wie de cijfers niet gewijzigd zijn ten opzichte van de laatste gedane aangifte. De ondernemingen dienen geen nieuwe aangifte te verrichten. Indien er wel een wijziging is van één van beide aantallen, dan moet er uiteraard dus wel een nieuwe aangifte gebeuren voor de maand juni.

 

Opgelet voor de horeca! Drank- en eetgelegenheden (ook al organiseren zij take-away of is het terras heropend) moeten deze aangifte niet invullen zolang zij verplicht gesloten zijn.

 

Indien u gekend bent in het toegangssysteem van de RSZ kan u kiezen voor “ Als onderneming aanmelden voor een onderneming”. Bent u niet gekend dan dient u te kiezen voor “ Als burger aanmelden voor een onderneming”. Bij twijfel, logt u best in als burger.

 

Heeft u vragen, ondervindt u problemen of wenst u dat wij deze aangifte voor u in orde brengen, neem dan uiterlijk tegen vrijdag 4 juni contact op met uw dossierbeheerder.