Vanaf 24 augustus 2020 zijn werkgevers en andere personen (bijvoorbeeld zelfstandigen of personen die een vrij beroep uitoefenen) in de bouw-, schoonmaak-, land-, tuinbouw- en vleesverwerkende sectoren en die tijdelijk een beroep doen op een loontrekkende of zelfstandige die in het buitenland woont of verblijft, verplicht om een reeks gegevens te verzamelen en bewaren.

De werkgever is verplicht deze gegevens vanaf de aanvang van het werk tot en met de veertiende dag na het einde van de werkzaamheden in een geactualiseerd register bij te houden. Dit register moet ter beschikking worden gesteld van de diensten die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van de verspreiding van het virus of voor het toezicht op de naleving van de opgelegde maatregelen.

Let op, indien de werkzaamheden voor strikt privédoeleinden worden uitgevoerd, geldt deze verplichting niet. Evenmin betreft het grensarbeiders, namelijk diegenen die in een andere lidstaat wonen, in België werken en in principe elke dag of minstens één keer per week terugkeren naar hun woonplaats, noch werknemers die niet langer in België verblijven dan 48 uur.

 

De gegevens die in het register zijn opgenomen, kunnen alleen worden gebruikt in het kader van de gezondheidscrisis en moeten binnen 14 dagen na de datum van beëindiging van de betreffende werken worden vernietigd. Het gaat om de volgende gegevens:

 

  • de identificatiegegevens van de loontrekkende of zelfstandige die in het buitenland woont of verblijft (naam, voornamen, geboortedatum, identificatienummer op de kruispuntbank sociale zekerheid (rijksregisternummer of BIS-nummer));
  • de woonplaats van de loontrekkende of de zelfstandige tijdens de werkzaamheden in België;
  • het telefoonnummer waarop de loontrekkende of de zelfstandige kan worden bereikt;
  • indien van toepassing, een opgave van de personen met wie de loontrekkende of de zelfstandige in België samenwerkt.

 

Indien de werknemer of de zelfstandige die in het buitenland woont het zogenaamde “Passenger Locator Form” moet invullen als hij of zij België binnenkomt, is de werkgever verplicht om na te gaan of dat formulier is ingevuld.

 

Bron: Ministerieel besluit 22 augustus 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 22 augustus 2020, p. 63510;

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!