Eind vorig jaar lieten we u weten dat het adoptieverlof uitgebreid werd en pleegouderverlof ingevoerd werd bij langdurige pleegzorg. Zo is er een recht van zes weken verlof per ouder. Dit zal vanaf 1 januari 2019 met 1 week opgetrokken worden, vanaf 1 januari 2021 met 2 weken, vanaf 1 januari 2023 met 3 weken, vanaf 1 januari 2025 met 4 weken en vanaf 1 januari 2027 met 5 weken.

 

De bijkomende weken gelden voor beide ouders samen. Indien er dus twee ouders zijn, heeft elke ouder recht op zes weken en de bijkomende weken kunnen onderling verdeeld worden tussen beide ouders.

 

De wetgeving wordt nu al bijgestuurd en verduidelijkt door de wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. Hierna geven we u een overzicht van de belangrijkste bepalingen:

 

  • Zo kan er pas een aanvraag tot adoptie- of pleegouderverlof ingediend worden voor de bijkomende weken (zoals hierboven uiteengezet) vanaf de inwerkingtreding van deze optrekking en voor zover het verlof ten vroegste aanvangt vanaf diezelfde datum van inwerkingtreding;
  • De bijkomende weken kunnen onderling verdeeld worden tussen beide adoptie- of pleegouders. De wetgever creëert nu de mogelijkheid om bij koninklijk besluit te bepalen op welke wijze het bewijs dient geleverd te worden van deze verdeling;
  • In principe kan adoptieverlof pas aanvangen vanaf de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister als deel uitmakend van het gezin. Bij interlandelijke adoptie kan het adoptieverlof al een aanvang nemen vanaf de dag na de goedkeuring van de adoptie. Bij interlandelijke adoptie wordt ook de mogelijkheid gelaten om een koninklijk besluit uit te werken dat het mogelijk maakt om het adoptieverlof te onderbreken, dus niet aaneensluitend te nemen;
  • Tijdens het pleegouderverlof heeft de werknemer recht op een uitkering van het ziekenfonds. Het bedrag hiervan dient echter nog in een koninklijk besluit vastgelegd te worden. Wellicht zal er ook nog een koninklijk besluit komen dat bepaalt dat de werknemer voor enkele dagen van het pleegouderverlof recht op loon blijft behouden ten laste van de werkgever. Bij gebrek aan deze besluiten kan het pleegouderverlof momenteel nog niet genomen worden;
  • Verder worden er ook enkele wijzigingen aangebracht aan het Sociaal Strafwetboek zodat inbreuken op deze wetgeving bestraft kunnen worden;
  • Zelfstandigen die adoptieverlof opnemen, mogen tegelijk geen enkele beroepsactiviteit uitoefenen.Deze bepalingen gelden sinds 31 december 2018.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!

 

Bron: Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 17 januari 2019.