De regering heeft een koninklijk besluit uitgewerkt dat vanaf 1 december 2022 de eenmalige activeringsmogelijkheid voorziet voor vervallen maaltijd-, eco- en consumptiecheques.

Concreet wil dit zeggen dat werknemers hun vervallen maaltijd-, eco- en consumptiecheques kunnen heractiveren binnen drie maanden na de vervaldatum. Dit is mogelijk via een aanvraag tot reactivering door de werknemer, ongeacht het aantal cheques, is gratis. De daaropvolgende aanvragen, ongeacht het aantal cheques waarop de aanvragen betrekking hebben, dienen betaald te worden door de werknemer. Echter kan deze kost niet meer bedragen dan €5 per aanvraag, uitgezonderd indien de werknemer overmacht kan aantonen.

 

Wanneer de cheques gereactiveerd zijn, hebben deze een nieuwe geldigheidsduur van 3 maanden. De uitgevers van de cheques zijn verantwoordelijk voor het meedelen van de reactiveringsprocedure aan de werknemers. Daarenboven moet de werknemer ook bij elk reactiveringsverzoek, op de hoogte gesteld worden van de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de reactivering.

 

Bovendien kunnen coronapremies volgens dezelfde modaliteiten en voorwaarden, zoals hierboven besproken, gereactiveerd worden.

 

Bron: Koninklijk besluit van 22 november 2022 tot wijziging van koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de reactiveringsprocedure van maaltijd-, eco- en consumptiecheques, BS 28 november 2022.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!