Door het KB van 11 september 2022 werd de re-integratieprocedure voor arbeidsongeschikte werknemers gewijzigd. Deze wetgeving trad in werking op 1 oktober 2022.

We wensen hierop nog even in te gaan omdat voorafgaand aan de procedure er voor elke werkgever de verplichting bestaat om zijn externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in te lichten wanneer een werknemer 4 weken arbeidsongeschikt is.

De reden hiervan is om zoveel mogelijk vinger aan de pols te houden en ervoor te zorgen dat de werknemer het werk succesvol kan hervatten en dat de duur van de afwezigheid beperkt wordt.

De preventieadviseur-arbeidsarts moet dan ook vanaf 4 weken arbeidsongeschiktheid van de werknemer contact opnemen met deze werknemer, om hem te informeren over de verschillende mogelijkheden om zijn werkhervatting te faciliteren, zoals de mogelijkheid om een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting te vragen of een re-integratietraject op te starten. Via aanpassingen aan de werkpost, of ander/aangepast werk kan dan mogelijk vermeden worden dat de arbeidsongeschiktheid een langdurig karakter krijgt en re-integratie moeilijker wordt. Dit contactmoment heeft niet tot doel om bij de werknemer te informeren naar de duur van zijn arbeidsongeschiktheid of deze te controleren. De preventieadviseur-arbeidsarts is immers geen controlearts.

De preventieadviseur-arbeidsarts is niet op de hoogte van de afwezigheden van werknemers. Daarom moet u als werkgever de nodige maatregelen nemen om de arbeidsarts op de hoogte te brengen van elke arbeidsongeschiktheid van 4 weken of meer en de nodige contactgegevens (adres, telefoonnummer, privémailadres) door te geven. Sommige externe diensten hebben hiervoor al een onlinetool voor voorzien (bv. Mediwet).

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!