Tijdens deze vakantieperiode rijzen er heel wat vragen omtrent de quarantainemaatregelen. Deze zullen vanaf september ook sterk wijzigingen vanwege de nieuwe regimes van tijdelijke werkloosheid. Vandaar dit overzicht…

 

Een werknemer is niet arbeidsongeschikt maar moet wel in quarantaine blijven. Dit blijkt uit een quarantainegetuigschrift afgeleverd door een arts. Dit kan afgeleverd worden omdat hij bijvoorbeeld in nauw contact is geweest met een geïnfecteerde persoon, omdat hij zelf besmet is zonder symptomen te vertonen of als zijn medische situatie een risico vormt. Is telewerk niet mogelijk, dan zal de werkgever de werknemer tijdelijk werkloos kunnen stellen wegens overmacht.

 

Ook wanneer werknemers terugkeren van reis uit een rode zone, die op het moment van vertrek nog niet als rood geclassificeerd was, kan beroep worden gedaan op het systeem van tijdelijke werkloosheid indien telewerk niet mogelijk is. We raden ook hier aan om een quarantaineattest te bekomen bij de arts om discussies te vermijden. Opgelet! Er is geen sprake van tijdelijke werkloosheid overmacht wanneer een werknemer terugkeert uit een rode zone die reeds rood was op het moment van vertrek. De RVA is van mening dat de werknemer zich dan bewust was dat reizen naar die bestemming door de overheid verboden was. In dat geval zal er moeten gekeken worden om tijdens de quarantaine verlof of toegestane afwezigheid overeen te komen.

 

Uw werknemer is in principe niet verplicht om zijn werkgever informatie te geven omtrent zijn invulling van zijn vrije tijd. Dit zorgt soms voor discussies.

 

Vanaf september zal een onderscheid gemaakt moeten worden tussen hard getroffen ondernemingen en andere werkgevers. Dit zal ook een invloed hebben op de situatie waarin een werknemer in quarantaine moet blijven.

 

  • hard getroffen ondernemingen: de eenvoudige procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona blijft bestaan, mits quarantaineattest en indien telewerk niet mogelijk is.
  • niet hard getroffen ondernemingen: de normale procedure tijdelijke werkloosheid overmacht die bestond vóór de coronacrisis zal toegepast moeten worden. Deze procedure is zwaarder qua formaliteiten:
    • Tijdelijke werkloosheid overmacht aanvragen via elektronische melding aan de RVA
    • Motivering via bewijsstukken: bezorgen van het quarantaineattest + aantonen dat telewerk niet mogelijk is
    • Afleveren van controlekaart C3.2A

We volgen dit uiteraard verder op aangezien het standpunt van de RVA af en toe wijzigt.

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!