Wanneer één van uw werknemers zonder zelf ziek te zijn in quarantaine wordt geplaatst, dient hij dit onmiddellijk aan u te melden. Bovendien moet de werknemer op uw verzoek een geneeskundig getuigschrift voorleggen dat de quarantaine bevestigt.

Dit getuigschrift moet verplicht worden opgesteld volgens een specifiek model. Op deze manier kan er een beter onderscheid worden gemaakt tussen wie nu precies arbeidsongeschikt is en wie niet, teneinde de rechtszekerheid voor alle betrokken partijen te vergroten.

 

 

Bron: Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, B.S. 3 juli 2020 en www.rva.be.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!