In september werd reeds een gelijkstelling voorzien voor de periode van 1 februari tot 31 augustus 2020. Met het Koninklijk Besluit van 22 december 2020 worden nu ook de dagen tijdelijke werkloosheid in de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 gelijkgesteld.

Voor wat betreft de verdere gelijkstelling in 2021 wordt de komende weken verder onderhandeld. Voorlopig gaan we dus opnieuw uit vanaf 1 januari 2021 van de niet-gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de jaarlijkse vakantie.

 

Naast de gelijkstelling voor de periode van 1 februari tot en met 31 december 2020 werd ook een regeling voorzien tot financiële compensatie voor de meerkost die de gelijkstelling meebrengt voor de betrokken werkgevers. Deze werd uitgewerkt in de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19 pandemie.

  • Voor arbeiders zal gewerkt worden met een subsidie aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie aangezien de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht niet gedekt is door de werkgeversbijdragen.
  • Voor de bedienden zal de RSZ in het 2de kwartaal 2021 het bedrag van de compensatie in mindering brengen van de verschuldigde werkgeversbijdragen. Het bedrag van de compensatie wordt als volgt bepaald:
Gemiddeld percentage dagen tijdelijke werkloosheid bedienden Q2 2020 Compensatie
<10% 0%
10-20% 33%
20-50% 66%
≥ 50% 100%

 

Voorlopig dient u als werkgever hiervoor niets te ondernemen. De RSZ zal proberen om dit zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen.

 

Bronnen: Koninklijk Besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie, veroorzaakt doro het coronavirus, in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020, B.S. 31/12/2020; Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, B.S. 31/12/2020.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!