We hebben u reeds meermaals geïnformeerd via onze mailing omtrent de onderhandelingen inzake de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor wat betreft de vakantierechten van werknemers. Eerst was er gecommuniceerd dat dit niet meer gelijkgesteld zou worden.

Ondertussen werd bekendgemaakt dat dit toch nog effectief gelijkgesteld zal worden met gewerkte dagen voor de eerste helft van 2022. Ook de dagen tijdelijke werkloosheid Oekraïne en overstroming zullen gelijkgesteld worden.

Een gedeeltelijke compensatie zal voorzien worden voor de kost voortvloeiend uit de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht overstromingen en, zoals in 2021, eveneens voor de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid corona voor wat bedienden betreft. Meer informatie over de wijze van berekening van deze compensatie is er echter op dit ogenblik nog niet. Hierover worden verder onderhandelingen gevoerd. Het zal vervolgens de RSZ zijn die deze compensatie zal toekennen aan de werkgever.

 

 

 

Bron: twitterbericht minister Dermagne van 24 februari 2023.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!