Jaarlijks moet een provisie aangelegd worden om het vakantiegeld het jaar nadien uit te betalen aan de werknemers. Deze provisie wordt berekend op het loon 2020. Volgende percentages zijn van toepassing:

 

  • Voor bedienden: 18,20% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2020 zijn toegekend aan bedienden
  • Voor arbeiders en leerlingen: 10,27% van het op 108% berekende loon dat ze in 2020 ontvingen.

 

Aangezien veel ondernemingen in 2020 gebruik gemaakt hebben van tijdelijke werkloosheid overmacht corona, hebben de werknemers geen loon ontvangen voor deze dagen maar wel een werkloosheidsuitkering. Eind december kwam dan de boodschap dat de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona gelijkgesteld zouden worden voor de vakantierechten.

 

Hierdoor is de berekende provisies op het loon van 2020 in sommige gevallen te laag in vergelijking met het uit te betalen vakantiegeld in 2021. De belastingadministratie aanvaardt echter geen alternatieve berekeningswijze voor de provisievakantiegeld. Wenst u meer informatie hierover, dan raden wij aan om dit verder te overleggen met uw boekhouder.

 

Zoals reeds meegegeven in een mailing van begin januari wordt er wel in een compensatieregeling voorzien voor wat betreft de kost van de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona.

 

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!