De gezondheidscrisis heeft een negatieve impact gehad op onze economie en zorgde al voor heel wat nieuwe werkzoekenden. Om te vermijden dat deze werkzoekenden hun competenties en kennis zouden verliezen wil de Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, hen zo snel mogelijk weer aan het werk krijgen.

 

Daarom wil hij financiële steun geven aan werkgevers die nieuw bij Actiris ingeschreven Brusselse werknemers aanwerven. De nieuwe tewerkstellingspremie krijgt de naam Phoenix.brussels.

 

Toekenning van een werkuitkering

Alle Brusselse werkzoekenden zullen vanaf 1 januari 2021 een werkuitkering van € 800 per maand over een periode van 6 maanden genieten.

 

De werkzoekenden jonger dan 30 jaar die minstens een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben, zullen € 500 steun per maand over een periode van 6 maanden kunnen krijgen.

 

Kunstenaars die zwaar getroffen worden door de crisis zullen een premie van € 500 over een periode van 6 maanden kunnen genieten, voor elk contract van minstens 1 maand.

 

Voorwaarden

  • bij Actiris ingeschreven zijn in de periode tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021;
  • gedomicilieerd zijn in het Brussels Gewest;
  • aangeworven zijn voor een periode van minstens 6 maanden of over een contract van onbepaalde duur beschikken;
  • hoogstens een diploma middelbaar onderwijs hebben.

 

Opgelet: de Brusselse regering keurde het besluit tot toekenning van deze nieuwe tewerkstellingspremie in een eerste lezing goed, maar er is nog geen wettekst beschikbaar. Deze info geldt dan ook onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen.

 

Bron: Persbericht van Bernard Clerfayt, Brusselse minister van Werk, dd. 19 oktober 2020, ‘Phoenix.brussels, nieuwe tewerkstellingssteun voor Brusselaars’.

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!