De sociale partners van PC 200, het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden, hebben op 15 juni 2017 een nieuw sectorakkoord voor de periode 2017-2018 gesloten.

Dit sectoraal akkoord regelt de basisafspraken met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de bedienden van PC 200 voor de komende twee jaar. Aangezien heel wat bedienden onder PC 200 ressorteren, geven wij u hierbij alvast een samenvatting van enkele belangrijke punten uit dit sectorakkoord.

 

Met ingang van 1 oktober 2017 verhogen de sectorale minimumloonschalen en de reële brutolonen met 1,1%.

 

Hiermee wordt de volledige beschikbare loonmarge voor de bedienden van PC 200 ingevuld door de sociale partners.

 

Het akkoord vermeldt de mogelijkheid om een ander gelijkwaardig voordeel toe te kennen op voorwaarde dat er dan rekening gehouden wordt met de totale loonkost van het voordeel.

 

Ondernemingen met een syndicale delegatie voor de bedienden moeten hiervoor ten laatste tegen 30 september 2017 een bedrijfsakkoord sluiten. In ondernemingen zonder syndicale delegatie informeert de werkgever de bedienden hierover schriftelijk en individueel bij de betaling van het loon van oktober 2017.

 

Er werd tevens afgesproken dat het loonplafond voor de toekenning van een tussenkomst van de werkgever in het privévervoer met ingang van 1 januari 2018 verhoogd zal worden naar € 27.750 per jaar.

 

Daarnaast hebben de sociale partners nog specifieke afspraken gemaakt over onder meer de sectorale regelingen van SWT, tijdskrediet, outplacement en vorming.

 

Bron: Sectorakkoord 2017-2018 van 15 juni 2017, gesloten binnen PC 200, het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden.