De sociale partners van PC 200 hebben eind vorig jaar beslist om de sectorale cao inzake opleiding die voor 2018 van toepassing was met één jaar te verlengen tot eind 2019. De besprekingen met het oog op het sluiten van een nieuwe sectorale cao over opleiding vanaf 2020 zullen opnieuw gevoerd worden als onderdeel van de onderhandelingen binnen PC 200 over het sectoraal akkoord 2019-2020.

Door deze verlenging geldt binnen PC 200 opnieuw de verplichting om aan elke voltijdse werknemer minstens 2 opleidingsdagen toe te kennen in de periode die loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Voor deeltijdse werknemers geldt een pro rata recht. Daarnaast heeft elke bediende voor 2019 ook nog een aanvullend recht op 1 dag beroepsopleiding buiten de arbeidstijd. De opleidingsdagen moeten gericht zijn op een verhoging van de beroepsbekwaamheid van alle bedienden.

Wanneer de werkgever geen opleidingsdagen heeft voorgesteld vóór 1 juni 2019, heeft de werknemer de mogelijkheid om hiervoor een schriftelijke aanvraag bij de werkgever in te dienen vóór 1 september 2019. Wanneer de werkgever tegen eind 2019 te weinig opleidingsdagen aan de werknemer heeft aangeboden, dan kan de werknemer de niet toegekende opleidingsdagen opnemen in de vorm van betaald verlof of via opleidingsdagen georganiseerd door Cevora.

De verdere modaliteiten voor het toekennen van deze opleidingsdagen kunnen in de onderneming vastgelegd worden en opgenomen worden in een opleidingsplan. Een werkgever kan een bedrijfseigen opleidingsplan opstellen, maar kan ook toetreden tot het suppletief opleidingsplan dat werd opgesteld door Cevora.

Het is niet verplicht om over een opleidingsplan te beschikken, maar het kan voor de werkgever wel tal van voordelen bieden. Indien een werkgever een opleidingsplan laat registreren bij het Sociaal Fonds van PC 200, kan de onderneming bijvoorbeeld genieten van:

  • meer flexibiliteit in de organisatie van de vorming;
  • vormingssubsidies bij Cevora;
  • opleidingen binnen het bedrijf georganiseerd door Cevora;
  • gratis Cevora-opleidingen voor de werkgever zelf.

De mogelijkheden om een opleidingsplan op te stellen en te registreren zijn verschillend naargelang er al dan niet een vakbondsafvaardiging aanwezig is in de onderneming. Voor 2019 geldt er een bijzondere registratieprocedure.

 

  1. Ondernemingen met vakbondsafvaardiging

Ondernemingen die al een opleidingsplan voor de periode 2018 geregistreerd hadden, kunnen het opleidingsplan, met instemming van de ondertekenende partijen, eenvoudig herbevestigen of aanpassen voor de periode 2019. Hiervoor moeten de ondernemingen vóór 30 april 2019 wel een brief sturen (met vermelding van het RSZ-nummer) aan het Sociaal Fonds APCB – Stuiversstraat 8 – 1000 Brussel (www.sfonds200.be).

Ondernemingen die nog geen opleidingsplan voor de periode 2018 opmaakten, kunnen tussen 1 januari 2019 en 30 april 2019 een bedrijfseigen opleidingsplan overeenkomen, met instemming van de meerderheid van de leden van de vakbondsafvaardiging. In dit opleidingsplan kunnen de concrete afspraken rond opleidingen voor de bedienden binnen de onderneming worden vastgelegd. Daarenboven kan het opleidingsplan bepalen dat het opleidingskrediet op bepaalde bedienden wordt overgedragen. Het opleidingsplan moet vóór 31 mei 2019 geregistreerd worden bij het Sociaal Fonds APCB via een modelformulier (www.sfonds200.be).

Voor ondernemingen die voor het jaar 2018 zijn toegetreden tot het suppletief opleidingsplan uitgewerkt door Cevora, wordt het suppletief opleidingsplan automatisch verlengd voor het jaar 2019.

Ondernemingen met een vakbondsafvaardiging die geen bedrijfseigen opleidingsplan hebben en die in 2018 niet zijn toegetreden tot het suppletief opleidingsplan krijgen tot 31 mei 2019 een nieuwe mogelijkheid om toe te treden tot het suppletief opleidingsplan van Cevora.

 

  1. Ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging

Voor ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging die voor het jaar 2018 toegetreden zijn tot het suppletief opleidingsplan van Cevora, wordt de toetreding tot het suppletief opleidingsplan ook automatisch verlengd voor het jaar 2019. In dat geval wordt het suppletief opleidingsplan uitgehangen in de onderneming.

Een toetreding tot het suppletief opleidingsplan van Cevora voor ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging heeft als voordeel dat de helft van de vormingsdagen overgedragen kan worden naar andere bedienden.

Ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging die nog niet zijn toegetreden tot het suppletief opleidingsplan, kunnen alsnog toetreden tot 31 mei 2019 via een modelformulier dat ter beschikking wordt gesteld door het Sociaal Fonds (www.sfonds200.be).

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!