Voor de tweede maal dit jaar werd de spilindex overschreden. De vorige overschrijding dateert van augustus 2021. De spilindex meet de levensduurte.

 

Hierdoor zullen in de maand januari 2022 de sociale uitkeringen met 2% worden opgetrokken. In februari 2022 stijgen vervolgens de ambtenarenwedden en bepaalde vergoedingen met 2%.

 

De lonen in de privésector zullen ten gevolge van de overschrijding van de spilindex ook mee stijgen, maar niet automatisch en niet onmiddellijk. Daarvan is de stijging afhankelijk van de modaliteiten vastgelegd in de sector.

 

Bron: Statbel, 23 december 2021, https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/consumptieprijsindex

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!